TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 CITC 

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CITC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc TƯ Hội Khuyến học Việt Nam. Được thành lập với mục đích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật – công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

 HỌC TẠI VIỆT NAM NHẬN BẰNG GỐC CỦA MỸ

29000 +

HỌC VIÊN THEO HỌC

Xem thêm

TIN TỨC

HÃY TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC HỌC TẬP CỦA CSU